De grenzen van mijn taal zijn ook de grenzen van mijn wereld.
— Ludwig Wittgenstein
 
Untitled_Artwork-2.jpg
 

Het project

18664404_807530446065480_9185832348927438948_n.jpg

Een wild idee...

We beginnen bij het begin....
Schooljaar 2016_2017 

De meiden van 7 Kinderzorg ontwikkelden in het kader van hun eindwerk een vertelkoffer. We kregen daarbij financiële en logistieke ondersteuning van huis van het Kind Kortrijk. 

De bedoeling was om met die vertelkoffer, tijdens een huiskamersessie, aan de slag te gaan bij gastgezinnen in de regio. Helaas werden er geen gastgezinnen gevonden… We vonden al gauw een alternatief en zo zijn de kinderbegeleidsters met hun vertelkoffer naar buurtcentrum De Zonnewijzer en Freinetschool De Baai getrokken. 

De interactieve manier van vertellen werd door de kinderen enthousiast onthaald. 

Vandaar de keuze om hierop verder te bouwen, in de eindopdracht van kinderzorg het volgende schooljaar. 

Wat ons opviel, was dat er heel wat tijd ‘verloren’ ging aan het inrichten van de vertelkamer. De vertelsessie zelf duurde een 2-tal uurtjes, maar voordat de meiden konden starten, waren ze snel een voormiddag zoet met het knus, gezellig en uitnodigend inrichten van de vertelkamer. 

Zo groeide bij mij het idee om te werken met een mobiele vertelkamer. Hoe fijn zou het niet zijn om ergens te kunnen toekomen met een caravan en onmiddellijk aan de slag te kunnen gaan met de kinderen? Op die manier zouden we ook veel meer kinderen kunnen bereiken! Ik zag ons in gedachten al rondtrekken van kinderdagverblijf tot kleuterklas tot … 

En zo werd de ‘Sprookjesmobiel’ geboren. 

Het enthousiasme groeide nog meer toen de directie toestemming gaf om dit idee verder uit te werken. Net op dat moment verscheen er ook een projectoproep van Huis van het Kind Kortrijk. De jury zou een aantal projecten financieren met een subsidie van €1500.
Op de laatste schooldag van vorig jaar, 30 juni 2017, kregen we bericht dat ons project ‘Sprookjesmobiel’ goedgekeurd werd. Met dit financieel duwtje in de rug konden we ons wild idee verder concretiseren en de bal ging aan het rollen …

Eveline Opsomer

 
26734155_10155909981468815_568143982863198574_n.jpg

“Weten is niet voldoende. We moeten toepassen. Willen is niet voldoende. We moeten doen.”

Leonardo da Vinci

 
driehofsteden5.jpg

Pedagogische doelstellingen

‘Omdat de eerste jaren zo belangrijk zijn voor de latere schoolprestaties, is het inzicht gegroeid dat we reeds in de voor- en vroegschoolse periode veel aandacht moeten besteden aan de taalstimulering. Leren omgaan met de context van meertaligheid, het belang van non-verbale communicatie, het welbevinden en de betrokkenheid zijn van cruciaal belang.’

Doelgroep

We denken hierbij naast initiatieven binnen de kinderopvangsector, aan  basisscholen, onthaalklassen voor anderstalige kinderen, vluchtelingencentra, buurtbibliotheken, festivals voor jonge kinderen, ...

Doelstellingen

Met dit ambitieus muzisch taalproject willen we volgende doelstellingen realiseren:

Ten aanzien van de kinderen:

- de liefde voor taal en verhaal aanwakkeren bij jonge kinderen tussen 2 en 12 jaar;
- taalstimulering bij jonge kinderen tussen 2 en 12 jaar;
- drempelverlagend werken, diversiteit en meertaligheid zichtbaar maken;
- een duurzaam concept realiseren.

Ten aanzien van de leerlingen kinderzorg:

- de eigen competenties verhogen, door een volledig schooljaar rond taalstimulering te werken, zullen zij bij afstuderen in juni 2018, meer expertise hebben in taalstimulering, zullen zij passend kunnen omgaan met meertalige kinderen;
- hun eigen taalniveau verhogen, door medewerking aan dit project;
- de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bevorderen, door ontmoetingen met de verschillende initiatieven uit hun later werkveld.

driehofsteden3a.jpg

Brede school

De ontplooiing van de leerlingen is meer dan het schools leren. Het is belangrijk dat zij, ook naast de schooluren, kunnen genieten van maximale ontwikkelingskansen door o.a. een breed vrijetijdsaanbod, een gezondheidsaanbod, een aanbod rond maatschappelijk engagement en burgerzin aan te bieden.

Door dit aanbod in de school te brengen, samen te werken met de buurtwerking en projecten op te zetten leren (vrijetijds) partners en leerlingen (gezinnen) elkaar beter kennen en kunnen er toekomstperspectieven ontstaan.

Pedagogisch doel: het breed leren
 

De inzet op leren dat verbindingen maakt tussen kennis, vaardigheden en houdingen verruimen binnen de context waarin de leerling en zijn gezin leeft. 

Maatschappelijke schoolopdracht: 
Het mee wegwerken van de sociale ongelijkheid door het aanbieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek, de toeleiding naar diverse instanties en het aanreiken van een breed ondersteuningsaanbod voor de leerlingen en hun gezinnen, buiten de schoolomgeving in hun buurt-wijk. 

Buurtbetrokkenheid:
Naast de schoolse zorg hebben we aandacht voor de totale ontplooiing van elke leerling (talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid, positieve kijk op toekomst en opleiding, maatschappelijke participatie…) We proberen leerlingen o.a. toe te leiden naar zinvolle vrijetijdsactiviteiten en –engagementen. We bouwen aan een bredeschoolwerking waarbij we buurtorganisaties binnen de school halen (kennismaking, projecten, expertise…) en zelf op zoek gaan in de buurt en stad naar zinvolle samenwerkingsverbanden met alle generaties. 

 
 
Opsomer E.png

eveline opsomer

Eveline is leerkracht opvoedkunde bij athena campus Drie Hofsteden en nam het initiatief om een mobiele vertelcaravan uit te werken. 

IMG_2211.JPG

thomas desimpelaere

Thomas is ook leerkracht bij athena en werkt samen met Eveline het project verder uit. 

fdf5f8f5-0d3d-4d48-ad8a-83de945cdc89_original.jpg

Frank derycke

Directie athena campus Drie Hofsteden, 2de en 3de graad.