Workshop Astrid Verplancke - 16/01/19 en 18/01/19

Kunstenares Astrid Verplancke werkte vorig schooljaar mee aan de uitwerking van het schimmenspel. Dit schooljaar gaat ze aan de slag met de klas 7 kinderzorg om een nieuwe vertelvorm te ontwikkelen voor kleuters. Brontorina, een verhaal over dromen najagen vormt de basis van de vertelvorm.

Brontorina Apatosaurus is een dino, en niet zo'n kleintje ook. Dat levert nogal wat problemen op als ze zich meldt bij de balletstudio van Madame Lucille. Ze past niet in de armen van haar danspartner. Ze gaat niet onopvallend op in het corps de ballet. Het aantrekken van de balletschoentjes wil ook al niet lukken, en de studio is véél te klein. Gelukkig gelooft Madame Lucille in haar leerlingen. En ze verzint een verrassende oplossing...